"SANI-TECH-POMPY" Technika Sanitarna Adam Nycz

 

43–100 Tychy, ul. Hutnicza 37/5

tel.:  (32)  218 60 25   fax :  (32)  326 55 59   e-mail :   anycz@post.pl     Przepompownie

Separatory

Zbiorniki retencyjne

Referencje

Kontakt

Nasi partnerzy:

 

 

Firma powstała w 2003 roku. Właścicielem jest mgr inż. Adam Nycz.

 

Naczelnym kierunkiem działania jest dostawa  :

·           prefabrykowanych pompowni,

·           separatorów,

·           osadników,

·           zbiorników retencyjnych,

·           wszelkiego rodzaju pomp,

·           armatury,

·           urządzeń sterujących, przeznaczonych dla różnego rodzaju mediów i branż :

       - gospodarki wodno – ściekowej,

       - energetyki,

       - przemysłu ciężkiego.

 

Do zakresu oferowanych usług wchodzą :

- dostawa prefabrykowanych pompowni ściekowych,

- dostawa prefabrykowanych, przydomowych pompowni ściekowych

- dostawa prefabrykowanych studzienek dla kanalizacji ciśnieniowej,

- dostawa separatorów substancji ropopochodnych,

- dostawa separatorów tłuszczu,

- dostawa zbiorników podziemnych,

- dostawa osadników,

- usługi z zakresu doboru pomp ściekowych, wodnych, przemysłowych oraz kompletacji  

   pompowni i systemów pompowych,

- dostawa urządzeń i wyposażenia oczyszczalni ścieków,

- dostawa systemów pompowych dla wody pitnej,

- dostawa pomp przemysłowych,

- dostawa wyposażenia dla zbiorników deszczówki,

- dostawa armatury przemysłowej,

- modernizacja i przebudowa istniejących już przepompowni,

- urządzenia sterujące (w tym monitoring i wizualizacja - GSM, GPRS lub radiomodem),

- projektowanie,

- serwis urządzeń.